Nieruchomości
Budownictwo w aspekcie wodnym

Budownictwo w aspekcie wodnymBudownictwo dzielimy na lądowe i wodne. Ma to związek z działalnością ludzką, której celem jest wznoszenie obiektów budowlanych przy zastosowaniu nauki zwanej inżynierią. Ta praktyczna gałąź wiedzy ma na celu stosowanie techniki przy budowaniu obiektów budowlanych. Jej głównymi zadaniami jest przebudowa, odbudowa, modernizacja, konserwacja a także rozbiórka obiektów budowlanych. Rozbiórka w budownictwie ma na celu najczęściej pozbycie się budowli, które nie spełniają norm bezpieczeństwa lub też na ich miejsce został przewidziany inny budynek. Nabór na kierunek budownictwa prowadzi w Polsce wiele uczelni. W budownictwie lądowym głównym celem jest gospodarka zasobami wodnymi terenu na którym buduje się. Do typowych obiektów budownictwa wodnego należą jazy, kanały, śluzy, wały przeciwpowodziowe, zapory wodne, elektrownie wodne, akwedukty, kanały wodne, porty, baseny przyportowe, zimowiska, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, falochrony, przejścia dla ryb, rurociągi hydrotechniczne, kanały irygacyjny i grodze.

Przeczytaj także pozostałe artykuły o nieruchomościach:

About the author

Polecamy: