Dom i Ogród
Budownictwo i inżynieria lądowa – podstawy

Budownictwo jest dziedziną działalności ludzkiej, która ma związek ze stawianiem obiektów budowlanych. Dział nauki zajmujący się budownictwem nosi nazwę inżynierii lądowej. Na liście zadań, które ma przed sobą inżynieria znajduje się przebudowa, odbudowa, modernizacja oraz konserwacja obiektów, które dzielimy na wodne i lądowe. Ostatnią z dziedzin, którymi zajmuje się inżynieria jest rozbiórka obiektów. Za najczęstszą przyczynę rozbiórki obiektów uznaje się niespełnienie stawianych przed nimi wymagań technicznych lub chęć wzniesienia na ich miejsce innego budynku. W Polsce znajduje się wiele uczelni, które w swoim programie prowadzą studnia na kierunku budownictwa. Jednostki, które ukończą kierunek budownictwa zostają inżynierami z uprawnieniami do zawodu budowniczego. Budowniczy zajmują się takimi dziedzinami jak inżynieria produkcji budowlanej, inżynieria trzęsień ziemi, inżynieria środowiska, geotechnika, budownictwo wodne, inżynieria materiałowa, mechanika konstrukcji, geodezja i inżynieria transportu.

Przeczytaj także pozostałe artykuły o nieruchomościach:

About the author

Polecamy: